Komisijas Regula (EEK) Nr. 3514/83 (1983. gada 13. decembris), ar kuru groza Regulas (EEK) Nr. 2191/81 un (EEK) Nr. 2192/81 par atbalsta piešķiršanu dalībvalstu bezpeļņas iestāžu un organizāciju, kā arī armiju un līdzīgu bruņoto spēku sviesta pirkumiem