Ģenerāladvokāta Lenz secinājumi, sniegti 1985. gada 11.jūnijā. # Eiropas Kopienu Komisija pret Grieķijas Republiku. # Izslēgšana no reģistra. # Lieta 276/83. TITJUR Komisija/Grieķija