Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Lenz της 11ης Ιουνίου 1985.