Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Muitas konvencijas par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, kuros izmanto TIR karneti, Administratīvajā komitejā attiecībā uz priekšlikumu grozīt konvenciju