Ģenerāladvokāta Mischo secinājumi, sniegti 1988. gada 9.martā.