asia C-544/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 19.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Her Majesty’s Revenue and Customs v. Henrika Dakneviciute (Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 49 artikla – Sijoittautumisvapaus – Itsenäinen ammatinharjoittaminen – Jäsenvaltion kansalainen, joka on lopettanut itsenäisen ammatinharjoittamisen raskauden viime vaiheisiin liittyvien ja synnytyksen jälkeisten fyysisten rajoitusten vuoksi – Itsenäisen ammatinharjoittajan aseman pysyttäminen)