TITJUR Pfützenreuter Ģenerāladvokāta Reischl secinājumi, sniegti 1974. gada 7.maijā. # Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel pret Société Wilhelm Pfützenreuter. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Bundesverwaltungsgericht - Vācija. # Lieta 3-74.