Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9370 – Telenor/DNA) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2019/C 400/02