Verordening (EG) nr. 1278/2002 van de Commissie van 12 juli 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van mageremelkpoeder voor de tweede inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 214/2001 bedoelde permanente openbare inschrijving