Padomes Regula (EEK) 3644/85 (1985. gada 19. decembris), ar ko groza Regulu 79/65/EEK, ar kuru izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Ekonomikas kopienā