Seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene – poročilo Skupine za kodeks ravnanja (obdavčitev podjetij) s predlogom sprememb Priloge II k sklepom Sveta z dne 5. decembra 2017