Zoznam EÚ obsahujúci jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely správa skupiny pre kódex správania (zdaňovanie podnikov), v ktorej sa navrhujú zmeny prílohy II k záverom Rady z 5. decembra 2017