Mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikcijų turinčių subjektų ES sąrašas. Elgesio kodekso grupės (verslo apmokestinimas) ataskaita, kurioje siūlomi 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvadų II priedo pakeitimai