EU-ov popis nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe – Izvješće Skupine za Kodeks o postupanju (oporezivanje poslovanja) u kojem se predlažu izmjene Priloga II. zaključcima Vijeća od 5. prosinca 2017.