Veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskeva EU:n luettelo – Käytännesääntötyöryhmän (yritysverotus) raportti, jossa ehdotetaan muutoksia 5. joulukuuta 2017 annettujen neuvoston päätelmien liitteeseen II