Az Európai Parlament és a Tanács 2008/32/EK irányelve ( 2008. március 11. ) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról