Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums Automašīnu stiklu lieta (COMP/39.125 – PO/Automašīnu stikls) (saskaņā ar 15. un 16. pantu Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmumā (2001/462/EK, EOTK) par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci – OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp. )