Tiesas spriedums 1988. gada 28. jūnijā. # Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku. # Valsts pienākumu neizpilde. # Lieta 3/86. Komisija/Itālija TITJUR