Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes Lēmums (2017. gada 27. jūlijs) reģistrēt Eiropas Brīvo aliansi