Ģenerāladvokāta Alber secinājumi, sniegti 1999. gada 22.jūnijā. # Jyri Lehtonen et Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL pret Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB). # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Tribunal de première instance de Bruxelles - Beļģija. # Darba ņēmēju brīva pārvietošanās. # Lieta C-176/96. TITJUR Lehtonen un Castors Braine