Bizottsági közlemény az állami támogatások visszafizettetése esetén 2020. október 1-jétől alkalmazandó kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően.) 2020/C 312/03