Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9670 –APMC Group / GSEZ Cargo Ports / GSEZ Mineral Port / TIPSP / Arise) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2019/C 425/10