MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) Kalatalousvaliokunta Esittelijä: Ruža Tomašić