Komisijas Lēmums (1987. gada 2. jūnijs), ar ko atļauj veikt noteiktas informācijas neizdzēšamu uzdruku uz dažu lopbarības augu sugu sēklu iepakojumiem