2011/121/ES: Komisijas Lēmums ( 2011. gada 21. februāris ), ar ko Eiropas Savienībā nosaka darbības uzlabošanas mērķus un brīdinājuma robežvērtības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai 2012. līdz 2014. gadā Dokuments attiecas uz EEZ