Paziņojums par vakanci ECA/2020/6 – Datu aizsardzības speciālists (viena amata vieta – AD funkciju grupa, AD 9–AD 12 pakāpe)