Rådets motivering: Rådets ståndpunkt (EU) nr 3/2016 vid första behandlingen inför antagande av Europaparlamentets och rådets direktiv om järnvägssäkerhet