Odôvodnené stanovisko Rady: Pozícia Rady (EÚ) č. 3/2016 v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc