Motivering van de Raad: Standpunt (EU) nr. 3/2016 van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheid op het spoor