Изложение на мотивите на Съвета: Позиция (ЕС) № 3/2016 на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт