Rakstisks jautājums P-004165/11 Marc Tarabella (S&D) Komisijai. Saņemto naudas sodu pārdale patērētāju organizācijām