Vec C-450/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 13. júna 2019 — Kilpailu- ja kuluttajavirasto