Lieta T-713/17: Prasība, kas celta 2017. gada 14. oktobrī – Motex/Komisija