KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (EU) 2019/2243 2019. gada 17. Decembrī ar ko izveido līguma kopsavilkuma veidni, kas publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/1972 (Dokuments attiecas uz EEZ)