Zuckerfabrik Franken TITJUR Tiesas spriedums (trešā palāta) 1984. gada 15. maijā. # Zuckerfabrik Franken GmbH pret Hauptzollamt Würzburg. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Finanzgericht München - Vācija. # Lieta 121/83.