EMP Ühiskomitee otsus nr 63/2000, 28. juuni 2000, millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa (statistika)