Pirmās instances tiesas spriedums (piektā palāta) 1991. gada 25. septembrī.