Sprawa C-676/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Ploiești - Rumunia) – Oana Mădălina Călin/Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Fondului pentru Mediu (Odesłanie prejudycjalne – Zasady prawa Unii – Autonomia proceduralna – Zasady równoważności i skuteczności – Zasada pewności prawa – Powaga rzeczy osądzonej – Zwrot podatków pobranych przez państwo członkowskie z naruszeniem prawa Unii – Prawomocne orzeczenie sądu nakładające obowiązek zapłaty podatku niezgodnego z prawem Unii – Skarga o wznowienie postępowania w odniesieniu do takiego orzeczenia sądu – Termin na wniesienie takiej skargi)