Lieta C-676/17: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 11. septembra spriedums (Curtea de Apel Ploiești (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Oana Mădălina Călin/Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Fondului pentru Mediu (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Savienības tiesību principi – Procesuālā autonomija – Līdzvērtības un efektivitātes principi – Tiesiskās drošības princips – Res judicata spēks – Nodokļu atmaksāšana, kurus iekasējot dalībvalsts ir pārkāpusi Savienības tiesības – Galīgs tiesas nolēmums, ar ko nosaka pienākumu maksāt nodokli, kas nav saderīgs ar Savienības tiesībām – Pieteikums pārskatīt šādu tiesas nolēmumu – Šāda pieteikuma iesniegšanas termiņš)