Komisjoni direktiiv 2004/6/EÜ, 20. jaanuar 2004, millega kehtestatakse erand direktiivist 2001/15/EÜ teatavate toodetega kauplemise keelu kohaldamise edasilükkamiseksEMPs kohaldatav tekst.