Komisijas Direktīva 2004/6/EK (2004. gada 20. janvāris) par atkāpēm no Direktīvas 2001/15/EK, lai atliktu dažu produktu tirdzniecības aizlieguma piemērošanuDokuments attiecas uz EEZ.