Rakstisks jautājums P-7422/10 Oreste Rossi (EFD) Komisijai. Draudi valstu suverenitātei