Valtiontuki – Belgia – Valtiontuki N:o SA.53983 (2019/NN) – Atlas Copcolle myönnetty ylisuurten voittojen verovapautus – Kehotus huomautusten esittämiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisestiETA:n kannalta merkityksellinen teksti.