1980 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1475/80, iš dalies keičiantis įvairius bendrosios žemės ūkio politikos reglamentus po to, kai buvo konsoliduotos nuostatos dėl žemės ūkio produktų eksporto grąžinamųjų išmokų išankstinio mokėjimo