Zadeva C-356/19: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 3. septembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – Poljska) – Delfly sp. z o.o./Smartwings Poland sp. z o. o., nekdanja Travel Service Polska sp. z o.o. (Predhodno odločanje – Zračni promet – Uredba (ES) št. 261/2004 – Člen 7 – Pravica do odškodnine v primeru zamude ali odpovedi leta – Načini izplačila odškodnine – Zahtevek, izražen v nacionalni valuti – Nacionalna določba, ki upniku prepoveduje izbiro valute)