Zaak C-356/19: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 3 september 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie — Polen) — Delfly sp. z o.o. / Smartwings Poland sp. z o. o., voorheen Travel Service Polska sp. z o.o. [Prejudiciële verwijzing – Luchtvaart – Verordening (EG) nr. 261/2004 – Artikel 7 – Recht op compensatie bij vertraging of annulering van vluchten – Compensatieregelingen – Vordering in nationale valuta – Nationale bepaling die de keuze van de valuta door de schuldeiser verbiedt]