Kawża C-356/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-3 ta’ Settembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – Il-Polonja) – Delfly sp. z o.o. vs Smartwings Poland sp. z o. o., li kienet Travel Service Polska sp. z o.o. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trasport bl-ajru – Regolament (KE) Nru 261/2004 – Artikolu 7 – Dritt għal kumpens fil-każ ta’ dewmien jew ta’ kanċellazzjoni ta’ titjira – Modalitajiet ta’ kumpens – Talba espressa fil-munita nazzjonali – Dispożizzjoni nazzjonali li tipprojbixxi l-għażla tal-munita mill-kreditur)