Lieta C-356/19: Tiesas (astotā palāta) 2020. gada 3. septembra spriedums (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Delfly sp. z o.o./Smartwings Poland sp. z o.o., agrāk Travel Service Polska sp. z o.o. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Gaisa transports – Regula (EK) Nr. 261/2004 – 7. pants – Tiesības saņemt kompensāciju lidojuma kavēšanās vai atcelšanas gadījumā – Kompensācijas izmaksas kārtība – Prasījums, kas izteikts valsts valūtā – Valsts tiesību norma, ar ko kreditoram ir liegts izvēlēties valūtu)