C-356/19. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2020. szeptember 3-i ítélete (a Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Delfly sp. z o.o. kontra Smartwings Poland sp. z o. o., korábban Travel Service Polska sp. z o.o. (Előzetes döntéshozatal – Légi közlekedés – 261/2004/EK rendelet – 7. cikk – Kártalanításhoz való jog légi járat késése vagy törlése esetén – A kártalanítás módja – Nemzeti pénznemben kifejezett kérelem – A pénznemnek a jogosult általi kiválasztását tiltó nemzeti rendelkezés)