Predmet C-356/19: Presuda Suda (osmo vijeće) od 3. rujna 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – Poljska) – Delfly sp. z o.o. protiv Smartwings Poland sp. z o. o., ranije Travel Service Polska sp. z o.o. (Zahtjev za prethodnu odluku – Zračni prijevoz – Uredba (EZ) br. 261/2004 – Članak 7. – Pravo na odštetu u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta – Načini naknade štete – Zahtjev izražen u nacionalnoj valuti – Nacionalna odredba koja zabranjuje vjerovnikov izbor valute)